میزبانی وب
آنلاین سفارش دهید !

بسته میزبانی وب مقدار فضا پهنای باند کنترل پانل قیمت سالانه سفارش
L50 50 مگابایت 5 گیگابایت cPanel 10،000 تومان سفارش
L500 500 مگابایت 10 گیگابایت cPanel 20،000 تومان سفارش
L1000 1 گیگابایت 15 گیگابایت cPanel 25،000 تومان سفارش
L5000 5 گیگابایت 50 گیگابایت cPanel 65،000 تومان سفارش
L10000 10 گیگابایت 100 گیگابایت cPanel 115،000 تومان سفارش